Györffy István Általános Iskola
5300 Karcag, József Attila u. 1.
OM azonosítónk: 035855
Iskolánkról
 

 

 

 

 

 

 

 

umft

Ökoiskola

A honlapon található tartalom a
Györffy István
Általános Iskola tulajdona

Szerkeszti:
az iskolavezetés és a tantestületA Györffy István Általános Iskola régi honlapja

iskolánk 2011. szeptember 1-vel

A Karcagi Általános Iskolai Központ Györffy István Tagiskola


nevet viseli!

Új honlapunk a gyorffy.altisk-karcag.hu címen érhető el.

 

 

Az iskola rövid története

Intézményünk a város közoktatásában meghatározó szereppel bír. Iskolánk névadójának, Györffy Istvánnak a szellemi hagyatéka kötelez bennünket a hagyományok ápolására, az elődök tiszteletére. Az intézmény 1962-ben vette fel egykori tanítványának a neves néprajztudósnak a nevét. Története 1996-ig összeforrt a város legrégebbi oktatási intézményének életével.
1984-ben épült fel a 8 tantermes korszerűen felszerelt iskola sportcsarnokkal együtt. Alsó tagozata a református iskolai oktatás újraszervezésével 1996-tól a Kossuth tér 4. sz. alatti épületben működik.

Az iskola szakmai struktúrája

Nevelő-oktató munkánk legfőbb alapelvei, amelyet Pedagógiai Programunk kiemel:

  • alapozás,
  • továbbtanulásra való felkészítés,
  • tehetséggondozás,
  • felzárkóztatás,
  • integrált oktatás,
  • a sajátos nevelési igényű tanulók részére az egyéni képességekhez igazított tudás megszerzésének biztosítása,
  • hagyományápolás,
  • gyermekközpontúság megteremtése.

A városban emelt szintű angol nyelv oktatása az intézményünkben folyik. Az angol nyelv tanítása már 1. osztályban elkezdődik. Évfolyamonként egy tanulócsoportban 4. osztálytól kezdve tanulóink már heti 5 órában foglalkoznak az angol nyelvvel jól felszerelt nyelvi laborunkban.

Választható órában néptáncot tanulhatnak tanulóink heti egy órában.
Az egészséges életmódra nevelés érdekében 1990-től indult az úszás és tanórai keretben a városi uszodában heti egy alkalommal.

Nagy hagyománya van a helytörténet és a néprajzi örökség ápolásának.
Énekkarunk évek óta sikeresen szerepel az Éneklő Ifjúság hangversenyeken.

Számítástechnikai szaktantermünk az informatikai oktatást teszik lehetővé korszerű felszereléssel.
Iskolai könyvtárunk folyamatosan fejlődő könyvállománnyal és rendezvényekkel, korszerű technikai felszereltséggel várja olvasóit.

Az alsó és felső tagozaton egyaránt példásan működik a Diákönkormányzat. Célja a tanulók érdekvédelme, hogy változatos programokkal segítse a gyerekek szabadidejének kulturált és hasznos eltöltését.

Iskolai munkánkat segíti: a Szülői Munkaközösség, és az Iskolaszék. "Nyelvi laborral a nyelvtanulásért" Alapítványunk - az iskola nevelő-oktató munkáját segíti.

Tanulóink nagyon jó eredménnyel vesznek részt a városi, megyei, országos tanulmányi, sport és kulturális versenyeken.
Évenként hagyományosan megrendezzük az Anyanyelvi és Györffy Napokat, melynek programjai: városi kiállítások, versenyek, vetélkedők, pályázatok, író-olvasó találkozók, néptánc gála, alapítványi bál.
A Györffy Diáksportegyesület, tömegsport és tanórai foglalkozások együttesen lehetőséget adnak a mindennapos testedzésre.

Iskolai kitüntetésünk: "Györffy Emlékplakett", "Iskoláért Emlékplakett"


Kiadványaink

Cs. Kovács Imre: A karcagi fiúiskola története (1962), Elek György-Patkó Csaba: Iskolánk története 1712-1993 (1994),

Dr. Kasuba Jánosné: A karcagi Györffy István Általános Iskola könyvtárának története (1998)

Diáklapunk: Györffy Krónika (1991-2009)


az oldal tetejére

Könvtárunk


delicious

Online könyvjelzőink

 

Fényképeink I.

 

Fényképeink II.